•  از تاریخ
     تا تاریخ
     
    نگاهی به فعالیت‌های تئاتری استان گیلان

    نگاهی به فعالیت‌های تئاتری استان گیلان

    به گزارش روابط عمومی تئاتر گیلان، سال ۹۶ سالی پر بار برای فعالیتهای گروههای تئاتر گیلان بود. گروههای نمایش با وجود مشکلات مالی، کمبود سالن و ... آثار خود را به صحنه ...